Avís Legal

 • Aquest és un lloc web que El Centre del Romànic de la Vall de Boí posa a disposició de tots els usuaris i usuàries de la xarxa Internet. El seu objectiu és subministrar servei i informació a tots aquests usuaris i usuàries i, així mateix, projectar i donar a conèixer el Romànic de la Vall de Boí.
 • Tots els drets estan reservats. No està permesa la modificació de la web ni dels seus continguts.
 • El Centre del Romànic de la Vall de Boí no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d'altres persones físiques o jurídiques i que consti al lloc web o a la que es remeti a partir d'enllaços o altres sistemes.
 • El Centre del Romànic de la Vall de Boí no es fa responsable de l'ús per tercers de la informació continguda, si bé caldrà atenir-se a les advertències que constin per determinats documents i aplicatius.
 • Totes les dades subministrades pels usuaris i usuàries no seran destinades a altres finalitats que les expressades en cada cas, ni tampoc es facilitaran a terceres parts, d'acord amb els principis de protecció de dades de caràcter personal que estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre).
 • El Centre del Romànic de la Vall de Boí no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al lloc web o per la impossibilitat d'accedir-hi.
 • Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so, bases de dades i qualsevol altre material, són propietat de El Centre del Romànic de la Vall de Boí, o bé de tercers.
 • El Centre del Romànic de la Vall de Boí es reserva el dret de canviar, modificar, ampliar continguts, informacions, aplicatius, etc. d'aquest lloc web en qualsevol moment i sense previ avís.
 • L'interès de El Centre del Romànic de la Vall de Boí és que aquest lloc web funcioni amb la màxima eficàcia i compleixi la finalitat per a la qual ha estat creat i es manté, posant tots els mitjans raonables per aconseguir-ho, però no es responsabilitza de possibles malfuncions i anomalies en el seu funcionament.
 • El Centre del Romànic de la Vall de Boí podrà modificar els termes i condicions que apareixen en aquesta pàgina web i, per tant, li aconsellem que els consulti amb una periodicitat raonable per si s'hi produeixen canvis. Totes les modificacions que s'introdueixin entraran en vigència en el mateix moment de la seva publicació en aquest lloc web.
 • L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació dels termes i condicions continguts en aquesta pàgina web.

 

Per a qualsevol aclariment, informació, suggeriment, queixa, etc., podeu utilitzar la bústia de suggeriments d'aquesta web o adreçar-vos a:
 
Centre del Romànic de la Vall de Boí
C/ del Batalló, 5 
25528 Erill la Vall
Tel. 973 696 715

 

Els usuaris i usuàries poden exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la Llei Orgànica vigent de Protecció de Dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre) sobre les seves dades, sol·licitant-ho amb prèvia identificació, personalment, per telèfon, per correu, fax o correu electrònic a l'adreça citada anteriorment.