Sant Climent de Taüll

Consagrada el 10 de desembre de 1123 per Ramon Guillem, bisbe de Roda Barbastre, l'església de Sant Climent de Taüll es basteix sobre un temple del s.XI.

És el prototip d'església romànica de  planta basilical amb les tres naus separades per columnes i coberta de fusta a dos aigües, capçalera amb tres absis i campanar de torre.

El Crist en Majestat de Sant Climent de Taüll ha estat la imatge emblemàtica més utilitzada per representar el romànic català. L’original es conserva al Museu Nacional d’Art de Catalunya.

A l’església s´ha realitzat una innovadora actualització integral del seu interior centrada en dos punts principals: la recuperació de la pintura original romànica i un projecte de musealització  que inclou la projecció mitjançant vídeo mapping de les pintures de l´absis major. Aquest es un mitjà completament innovador de restitució pictòrica que aprofita les possibilitats técniques de reproducció virtual del vídeo mapping per mostrar-nos com seria l´església de Sant Climent de Taüll al segle XII, presentant les pintures integrades en la pròpia arquitectura de l´edifici

Tres talles romàniques completen el conjunt de béns mobles conservats a l'interior del temple.

Si voleu ampliar la informació podeu consultar els següents enllaços:

Restauració Sant Climent de Taüll

Mapping Sant Climent de Taüll

Visita virtual Sant Climent de Taüll

Entra al model 3D

More info

HISTÒRIA

Els senyors de la Vall de Boí eren els Erill, feudataris dels comtes del Pallars Jussà. Al costat del rei d’Aragó Alfons el Bataller (1073-1134) els senyors d’Erill participaren en diverses campanyes de reconquesta. D’aquestes guerres aconseguiren recompenses econòmiques que propiciaren un període d’esplendor a la Vall de Boí.

Una bona mostra del bon moment econòmic d’aquesta vall durant l’Edat Mitjana són les tres esglésies que es van construïr en l’època del romànic a Taüll: Sant Climent, Santa Maria i Sant Martí. Les dues primeres han arribat fins els nostres dies en bon estat de conservació; de l’església de Sant Martí, situada al camí que uneix Sant Climent i Santa Maria, només se’n conserva una petita part de la capçalera.

L’església de Sant Climent de Taüll fou consagrada el 10 de desembre de 1123 pel Bisbe Ramon Guillem de Roda-Barbastre, tal i com va quedar documentat en l’acta de consagració que hi havia pinada en una de les columnes del temple.

LES FORMES DE L’ARQUITECTURA

 El temple és un edifici de planta basilical de tres naus, separades per grans arcs formers que descansen sobre columnes. Les naus, cobertes per un embigat de fusta a doble vessant, estan coronades a l’est per un absis central i dues absidioles laterals.

La porta, d'arc de mig punt, s'obre a la façana oest i originalment havia estat aixoplugada per un porxo, avui desaparegut.

A l'angle sud-est del temple, es situa l’esvelta torre campanar, de planta quadrada, formada per un sòcol i sis pisos de finestrals.

La torre de Sant Climent de Taüll plasma totes les característiques de les torres romàniques de la Vall de Boí: l’ esveltesa, la presencia de finestres en tots els pisos i la decoració d’arquets cecs i frisos de dent de serra. Les obertures de les finestres són cada cop més amples, estan traient pes per poder fer més alta la torre.

L’església de Sant Climent de Taüll va ser aixecada al primer quart del segle XII, però per la seva construcció es van reaprofitar alguns murs d’un edifici precedent, del segle XI. Això és evident a la part baixa de l’àbsis central i al mur nord on l’aparell és fet amb carreus de pedra força irregulars, corresponen al primer moment constructiu.

MIREM-LA PER FORA

Els tres absis estan ornamentats amb diferents motius d’influència llombarda: les arcuacions cegues, els frisos de dents de serra i les lesenes o bandes llombardes.

A la capçalera de Sant Climent podem veure els tres tipus de pedra més utilitzats en la construcció de les esglésies de la vall: el granit, l’esquist i la pedra tosca.

A l’exterior de l’església es conserven restes d’arrebossat i de pintura romànica de color vermell. Les podeu veure als pisos superiors de la torre i a la finestra principal de l’absis central. Hem d’imaginar que en origen tots les murs exteriors de l’església estarien arrebostats i pintats.

 MIREM-LA PER DINS

Quan entrem a l’església de Sant Climent de Taüll tots els elements arquitectònics ens condueixen la mirada cap a l’absis central, presidit per la imatge solemne de Crist en Majestat. 

Crist en Majestat 

La pintura que actualment veiem a l’absis de l’església és una projecció, l’original es conserva al Museu Nacional d’Art de Catalunya.

 La figura de Crist en Majestat dins de la màndorla ens observa assentat a l’arc del cel, amb els peus sobre l’esfera que representa la terra.

 Crist Totpoderós beneeix amb la mà dreta i sosté un llibre obert amb la mà esquerra, que porta la inscripció "EGO SUM LUX MUNDI": Jo sóc la llum del món, la llum que ens revela el coneixement de Déu. 

A banda i banda del cap de Crist apareixen les lletres Alfa i Omega, la primera i l’última lletra de l’alfabet grec, simbolitzant que en Déu s’inicien i es conclouen totes les coses.

El Tetramorf

Al voltant de la Maiestas Domini apareixen el quatre evangelistes amb els seus símbols, el Tetramorf: Sant Mateu és representat amb la figura d’un home, Sant Joan amb l’àguila, Sant Marc amb el lleó i Sant Lluc amb el brau.

Als extrems de la volta es representen dues figures més, són un serafí i un querubí, les categories més altes de la jerarquia angèlica. Fixeu-vos que les seves ales estan plenes d’ulls, símbols de la revelació i la omnipotència de Crist.

El grup dels Apòstols

Al semicilindre, emmarcats per arcs i columnes que simbolitzen la Jerusalem Celestial, apareixen diversos apòstols i la Mare de Déu. A sobre de cada personatge hi ha una inscripció amb el seu nom, que ens permeten identificar-los.

(S. MARIA) La Verge, amb la mà velada, sosté una plàtera que irradia uns raigs de llum vermella, representen la sang de Crist recollida als peus de la Creu, símbol de l’Eucaristia.

(S. IOANES) Sant Joan evangelista mostra als fidels el llibre de l’Apocalipsi, en el que s’inspira la visió que veiem a la part superior de l'absis.

(S. BARTOLOMEE), ([S.TO]MAS), (S. IACHOBE), (S. FI[LIPUS])   També identifiquem per les inscripcions a Sant Bartomeu, Sant Tomàs, Sant Jaume i Sant Felip.

 Pintura romànica original

A l’interior de l’església de Sant Climent de Taüll també es conserven restes originals de pintura romànica:

En els espais frontals que divideixen els absis, trobem restes de pintura que representen a dues figures santes. Gràcies a la inscripció, podeu veure que una d’elles és Sant Climent, el patró de l’església, representat com a pontífex.

A la part dreta de l’absis central, a l’intradós de l’arc presbiterial es representa l’escena de Caïm i Abel en el moment en què Caïm colpeja amb una destral a Abel fins la seva mort.

 En l’arc presbiterial exterior, al costat de l’escena de Caïm i Abel, es poden veure restes de pintura que representen una taula parada; és el banquet del ric Epuló. A l’altra banda de l’arc hi havia el pobre Llàtzer, actualment conservat al MNAC.

 Al centre dels arcs presbiterials (a la clau) de l’absis central, encara es poden veure els perfils de dos cercles. En el seu interior hi havia representats la mà de Déu en actitud de beneïr, la Dextera Domini, i l’Anyell de Déu (l’Agnus Dei) amb set ulls i un nimbe crucifer, ambdues escenes conservades actualment al MNAC.

Al mur de sobre de l’absidiola nord també es conserven restes de pintura mural original,  una escena conservada fragmentàriament, on apareix un quadrúpede difícil d’identificar.

ELS BENS MOBLES

Els interiors de les esglésies romàniques acostumaven a presentar-se als ulls dels fidels força decorats, no sols mitjançant pintura mural, si no també amb el mobiliari, talles o objectes litúrgics.

 TRES TALLES ROMÀNIQUES

A Sant Climent de Taüll es conserven tres talles de fusta originals d’època romànica:

Crist Salvador:  imatge datada al segle XIII. Com és habitual en el romànic, la figura de Crist és una Majestat, beneïnt amb la mà dreta i sostenint el llibre de la Llei amb l’esquerra. Fixeu-vos que en aquest cas, Crist està coronat.

La Verge com a tron de Crist: a la nau sud de l’església podem veure una talla romànica que representa a la Mare de Déu amb el Nen. Aquesta és una tipologia molt recurrent en l’escultura romànica: la Verge actua com a seient del Nen, simbolitzant el tron de la saviesa, mentre que Jesús beneeix i sosté el llibre de les Escriptures.

Crist a la Creu: aquesta talla, datada al segle XII, esta situada a la nau sud de l’església. Representa a Crist Crucificat amb una actitud triomfant. Fixeu-vos que no mostra  cap indici de mort o sofriment.

 EL BANC DE PRESBITERI

 Dins de Sant Climent trobem la reproducció d’un banc romànic (l’original es conserva al Museu Nacional d’Art de Catalunya).

Era habitual que en els presbiteris de les esglésies romàniques hi hagués dos bancs, un a cada banda, per l’ús de les autoritats eclesiàstiques i senyorials. El banc de Sant Climent de Taüll, profusament decorat, seria un d’aquests seients de les altes jerarquies.

 Si ens fixem en la seva decoració calada veurem que s’assembla al plafó aprofitat al banc de l’església de Durro.

 

Cronologia

s.XI: Primer moment constructiu

s. XII: 10 desembre de 1123 consagració de l´església

1919-1922: Arrancament de les pintures murals.

Inici dels 70: Primera restauració 

2000-2001: Segona restauració i descobriment de noves pintures murals que resten in situ

2013: Restauració i nova museografia

Horaris: 

Oberta: Tots els dies de l’any excepte l’1 de gener, la tarda del 10 d'abril, i el 25 de desembre.
 
Horari: De 10 a 14 i de 16 a 19 h

Horaris del video mapping:10:15 - 11:00 - 12:00 - 12:45 - 13:30 / 16:15 - 17:00 - 17:45 - 18:30 (Setmana Santa, juliol i agost s’amplien passis a les 19 i 19:30h)

L’entrada inclou la projecció del vídeo mapping! 

Planta i alçat