• Català
  • Español
  • English
  • Français

ANUNCI sobre esmena d’error material a l’Annex 1 de l'oferta pública de contractació laboral fixa per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal del personal

Anunci pel qual es fa pública l'esmena de l'annex 1 de la RESOLUCIÓ 19/2022, de 18 de maig, per la qual es fa públic l'Acord de la Comissió de Govern pel qual s'aprova l'oferta pública de contractació laboral fixa per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal del personal laboral al servei del Consorci del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí. (publicat al DOCG Núm. 8673 - 23.5.2022)

DOCUMENT ADJUNT AQUÍ