CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ

 

Avui 19 de desembre de 2022 s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ CPMVB/25/2022, de 5 de desembre, per la qual es fa públic l'acord de la Comissió de Govern pel qual s'aproven les bases de la convocatòria del procés d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les categories professionals de personal laboral del Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí.

Enllaç per accedir a les bases: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=945625

Documents Adjunts