LLOC DE FEINA TEMPORAL

Per baixa temporal, el Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí  convoca lloc de treball d’atenció al públic de les esglésies romàniques de la Vall de Boí.

 

Categoria: Vigilant.

Grup:   E

Complement de Destí nivell 11

Complement Específic 529,39

Inici de l’activitat: 19-07-2022

 

Els interessat/des podeu remetre el vostre CV al correu  info@centreromanic.com 

Data límit de recepció de currículums: 18 de juliol.

 

La Vall de Boí, a 13 de Juliol de 2022.