Protecció i reconeixement

El primer reconeixement institucional del valor històric i artístic de les esglésies de la Vall de Boí el van rebre les esglésies de Sant Climent i Santa Maria de Taüll l’any 1931 en ser declarades Monumento Historico Artistico. Al 1962 la declaració es fa extensiva a les esglésies de Sant Joan de Boí i Santa Eulàlia d’Erill la Vall. 

L’any 1992 la Generalitat de Catalunya declara Bé d’Interès Cultural tot el conjunt d’esglésies romàniques de la Vall de Boí i el 1994 engega el seu programa de restauració. 

El 30 de novembre de l’any 2000 la UNESCO inscriu el "Conjunt romànic català de la Vall de Boí" a la llista del Patrimoni Mundial.