Portal de transparència

D’acord amb el que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, el Portal de la Transparència, és l’instrument bàsic i general de gestió de documents públics per a donar compliment i efectivitat a les obligacions de transparència establertes per la Llei, i en les seus electròniques o llocs web corresponents. Conscient del seu paper com a agent social i de servei públic, el Centre Romànic de la Vall de Boí posa a disposició de la societat informació rellevant sobre la seva activitat i funcionament a través d’aquest Portal de transparència, seguint el marc de la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.