Acord de 28 de març de l’Òrgan Tècnic de Selecció

Acord de l’Òrgan Tècnic de Selecció de la convocatòria del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les categories professionals de personal laboral del Consorci del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí.

Contingut: convocar a la realització de l’exercici de coneixements de llengua catalana les persones aspirants que no l’han acreditat a través d’alguns dels mitjans possibles, amb la finalitat exclusiva d’acreditar el requisit de participació relatiu al coneixement d’aquesta llengua.

DOCUMENT ACORD