Resolució CPMVB/03/2023, de 26 d’abril

Resolució CPMVB/03/2023, de 26 d’abril, de l’Òrgan Tècnic de Selecció, per la qual s’aprova l’acord de valoració definitiva de mèrits de les persones admeses i la proposta de contractació com a personal laboral fix, de la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les categories professionals de personal laboral del Consorci del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí.

  1. Resultat de la prova de coneixements de llengua catalana de les persones aspirants que no l’havien acreditat amb anterioritat, de conformitat amb la base comuna 8.5.3 de la convocatòria.
  2. Fer pública la valoració definitiva de mèrits de les persones admeses a la convocatòria de conformitat amb la base comuna 8.4 de la convocatòria.
  3. Proposta de contractació.

Document de la resolució CPMVB032023