RESOLUCIÓ CPMVB/04/2023

S’ha publicat en el DOGC 8920 de data 22/05/2023 la RESOLUCIÓ CPMVB/04/2023, de 4 de maig, per la qual es declaren les persones que han superat el procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les categories professionals de personal laboral del Consorci del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí.

Codi EADOP: 23.131.003

Organisme: Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí.

DOCUMENT: RES CPMVB 04 23