El dia a dia

Els diferents pobles de la Vall de Boí, amb els seus corresponents termes, apareixen documentats des del s.XI. Aquests nuclis de població estaven  formats per agrupacions de famílies pageses, que s’establien generalment en llocs enlairats i solans per  facilitar la defensa i el millor aprofitament de  les terres pròpies i comunals, així com l’accés a  les pastures d’alta  muntanya i els boscos.

Els habitatges eren estructures senzilles, amb un foc, molts cops d´ un sol espai compartit per les persones i els animals. Si es disposava d’un segon pis , s’utilitzava  per dormir,  guardar  aliments i el farratge.

La vida quotidiana s’organitzava en funció de la llum del sol seguint la concepció cíclica del temps, els treballs i les festes s’adequaven al calendari agrícola. Gran part de la  dieta bàsica es composava de cereals, vi i pomes.