El redescobriment del romànic

L’interès pel món medieval a Catalunya s’inicia al segle XIX amb els viatges historico-literaris i el moviment cultural de la Renaixença, seguint la tendència que es va iniciar a tot Europa amb el romanticisme. A finals del s.XIX es comencen a organitzar les primeres exposicions d’art romànic i gòtic i es creen els primers museus i col·leccions. 

Amb la voluntat de conèixer i estudiar els monuments romànics del país, l’any 1907 l’Institut d’Estudis Catalans organitza la "Missió arquelògico-jurídica a la ratlla d’Aragó". 

Durant el mes de setembre visiten la Vall de Boí, recorren els seus pobles i "descobreixen" les esglésies i les pintures murals que s’hi conservaven. 

Les fotografies, els dibuixos i els plànols que fan en aquest viatge seran la base de les posteriors publicacions de l’Institut. L’any 1911 s’edita el quart fascicle de l’obra "Les pintures murals romàniques" que recollia, entre d’altres, els tres conjunts de la Vall de Boí. 

Pocs anys més tard, l’estiu de 1919, la Junta de Museus descobreix la compra i arrancament dels frescos de Santa Maria de Mur (Pallars Jussà), però no pot frenar la seva venda al museu de Boston, a causa de la manca de lleis de protecció del patrimoni. Per evitar que aquests fets tan greus es tornin a repetir, s’organitza la campanya d’arrancament de les pintures murals romàniques del Pirineu català per conservar-les alMuseu d’Art i Arqueologia de Barcelona. Els primers arrancaments s’inicien a la Vall de Boí al desembre de 1919. L’any 1924 es van inaugurar les col·leccions d’art romànic a la Ciutadella.