Tècnica Strappo

L’ strappo és el nom amb el qual es coneix la tècnica d’ arrencament de les pintures murals.

Es comença aplicant  sobre la pintura mural diverses capes de tela mullades amb cola orgànica soluble a l’aigua.

Quan les teles són seques s’arranquen del mur amb maceta i escople. Junt amb la tela, salta la capa pictòrica.

S’embalen les teles i es traslladen al museu, allí es fa el traspàs de les pintures a un nou suport. Es dilueix  la cola orgànic amb aigua calenta per tal de separar les teles de la capa pictòrica, com una calcomania