Resolució CPMVB/01/2023, de 30 de gener

RESOLUCIÓ CPMVB/01/2023, de 30 de gener, per la qual s’aprova l’acord de la Òrgan Tècnic de Selecció de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les categories professionals de personal laboral del Consorci del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí.

> Enllaç al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya)

> Resolució d’admisions i exclusions