Resolució CPMVB/02/2023

RESOLUCIÓ CPMVB/02/2023, de 17 de març, per la qual s’aprova l’acord de l’Òrgan Tècnic de Selecció de la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses i la valoració provisional de mèrits de les persones admeses, a la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les categories professionals de personal laboral del Consorci del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí.

En Resolució amb data 17 de març de 2023, i de conformitat amb les bases de la convocatòria, l’Òrgan Tècnic de Selecció ha acordat publicar al web del Consorci (centreromanic.com) la següent informació:

—1. l’Aprovació de la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les categories professionals de personal laboral del Consorci del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí (annex 1)

—2. Fer públic l’acord de la valoració provisional de mèrits de les persones admeses a la convocatòria (annex 2).

RESOLUCIÓ CPMVB022023_V3