Tècniques i materials

La construcció

Les esglésies es construeixen amb materials locals: pedra,calç, fusta i pissarra. La pedra es treballa en forma de carreu  i unida amb el morter de calç per fer els murs de les esglésies i les voltes. Les bigues de fusta i les lloses de pissarra s’ utilitzen per fer les cobertes.

La pintura al fresc

S’aplica al mur el morter de calç preparat amb sorra calç i aigua, a sobre es realitza el dibuix preparatori o sinòpia i amb el morter encara fresc s’apliquen els pigments de color diluïts amb aigua.

La pintura al tremp

S’utilitza per pintar sobre fusta o fer els retocs finals de la pintura mural. En aquest cas els pigments es barregen  amb rovell d’ou.